הדפסה  |  שיתוף    
התגברות הכוחות האנטי-ליברליים בישראל

מגמת התחזקות הפופוליזם האנטי-דמוקרטי והאוטוריטריזם בעולם בעשור האחרון לא פסחה על ישראל. עלייתם של פוליטיקאים פופוליסטיים בארץ באה לידי ביטוי בהתקפות על מערכת המשפט, בדה-לגיטימציה של ארגוני חברה אזרחית ובנרמול של הסתה כלפי פלסטינים ואנשים המחזיקים בדעות שמאל. רשת עמותות פופוליסטיות, שהוקמו כדי להזין ולקדם מגמות אנטי-ליברליות אלה, תורמות להעמקת הכיבוש ולחיזוק התמיכה בו בקרב הציבור הישראלי באמצעות השתקת כל ביקורת כלפי מדיניות ישראל.

כחלק מפרויקט זה נבחן כיצד הפופוליזם האנטי-דמוקרטי והאוטוריטריזם ההולכים ומתפתחים משפיעים על הזירה הפוליטית ועל החברה בישראל – ונפעל לבלימת מגמות אלה.