הדפסה  |  שיתוף    
סיפוח דה-פקטו

החוק הבינלאומי מכיר בכיבוש צבאי כמצב של שלטון זמני ומסדיר את סמכויות המעצמה הכובשת בשטח הכבוש. כנאמן של השטח הכבוש, הכובש מופקד על ניהול השטח וחיי היומיום של האוכלוסייה הכבושה, אך אינו מחזיק בריבונות כלפי מי משני אלה. על הכובש לשמר את השטח ואת המסגרת המשפטית שהייתה קיימת בו ערב הכיבוש. הכובש אינו רשאי לנקוט צעדים שנועדו לקדם את האינטרסים שלו עצמו או של אזרחיו, למעט לצורכי ביטחון, ועליו לקדם את רווחת תושבי השטח הכבוש בכל פעולותיו.

De Facto Annexation
צילום: אקטיב סטילס – אנה פאק


ישראל מעולם לא סיפחה באופן רשמי את השטחים שכבשה ב-1967, למעט ירושלים המזרחית. הפלסטינים המתגוררים בגדה המערבית חיים תחת ממשל צבאי, שאמור היה להיות זמני אך נמשך כבר יותר מחמישה עשורים. בפועל, מראשית הכיבוש ועד היום, הרשויות הישראליות עמלות לשנות את המציאות הגיאוגרפית והדמוגרפית בשטח ולהעמיק את השליטה הישראלית הקבועה על האדמות הפלסטיניות.


למרות האיסור המפורש הקבוע בדין הבינלאומי, ישראל העבירה לגדה המערבית ולמזרח ירושלים יותר מ-650 אלף אזרחים יהודים ישראליים והקימה כ-280 התנחלויות ומאחזים בלתי מורשים. אף שישראל לא החילה את חוקיה בגדה המערבית באופן ישיר, היא פיתחה לאורך השנים מנגנונים משפטיים שונים שאפשרו להחיל חלקים נרחבים מחוקי המדינה על אוכלוסיית המתנחלים, תוך מיזוג בין המנגנונים הבירוקרטיים בישראל ובגדה המערבית. כך נהנים המתנחלים משירותי החינוך, הבריאות והמנהל השייכים למדינה בה הם אזרחים – בזמן שהתושבים הפלסטינים כפופים למשטר צבאי. כלומר, שתי האוכלוסיות חיות על אותה פיסת אדמה, אך כפופות בפועל לשתי מערכות חוקים שונות, המעגנות אי שוויון עמוק ועקרוני ביניהן.

De Facto Annexation
צילום: אקטיב סטילס – אנה פאק


שאיפתה של ישראל לשלב את שטח הגדה המערבית, ללא תושביו הפלסטינים, לתוך ישראל, באה לידי ביטוי גם בפיתוח משמעותי של התשתיות בגדה. תשתיות המים, החשמל והתחבורה, שרובן ככולן נועדו בראש ובראשונה לשימושם של המתנחלים הישראלים, יוצרות רצף גאוגרפי בין שטח מדינת ישראל ובין ההתנחלויות שמעבר לקו הירוק, תוך פיצול המרחב הפלסטיני ופגיעה במרקם החיים של תושביו.


בפרויקט זה, נעקוב אחר התפתחויות רלוונטיות בגדה המערבית ונחקור את מאמציהם של ממשלת ישראל ושל גופי המתנחלים להעמיק ולקבע את שליטתם בשטח. תוצרי הפרויקט יכללו מחקרים והצעות מדיניות קונקרטיות לעצירת הסיפוח הזוחל ולקידום מציאות של שתי מדינות – מציאות שתאפשר הגדרה עצמית עבור שני העמים ותבטיח שוויון זכויות, פוליטיות ואחרות, לכל האנשים החיים בין הירדן לים.

De Facto Annexation
צילום: אקטיב סטילס – אחמד אל-באז