הדפסה  |  שיתוף    
כביש מהיר לסיפוח

פיתוח תשתיות תחבורה וכבישים בגדה המערבית על ידי ישראל