אופק – המרכז הישראלי למדיניות ציבורית פועל למען עתיד שבו שתי מדינות עצמאיות, ישראל ופלסטין, מתקיימות זו לצד זו בשלום ובביטחון ומקיימות שוויון זכויות עבור אזרחיהן. בהסתמך על הבנה מעמיקה של ההתפתחויות בשטח, המרכז פועל לזהות הזדמנויות חדשות לקידום עתיד צודק יותר עבור שני העמים ושואף לקדם את ערכי הדמוקרטיה הליברלית בקרב הציבור בישראל.

אופק חוקר את המדיניות הישראלית בשטחים הכבושים ואת השינויים החלים בה, ובוחן כיצד אלה תורמים להעמקת הסכסוך והשפעותיו על שתי החברות. המרכז פועל בקרב מעצבי מדיניות, פוליטיקאים, אישי ציבור, פעילי חברה אזרחית בישראל ובעלי עניין בזירה הבינלאומית.

דמוקרטיה, שוויון, שלום, ביטחון וכללי המשפט הבינלאומי מהווים את בסיס החזון של אופק לעתידה של ישראל ועקרונות המנחים את פועלו של המרכז. באמצעות מחקר, פרסום מסמכי מדיניות, תדריכים וסיורים בשטחים הכבושים – המיועדים לקובעי מדיניות ומובילי דעת קהל – אופק משמיע קול ישראלי ברור, הקורא לסיום הכיבוש, לחירות ולשוויון עבור פלסטינים וישראלים כאחד.