נרמול אידיאולוגיית הטרנספר בקרב הימין בישראל
מאי 2023
משמעות קווי יסוד והסכמים קואליציוניים של הממשלה ה-37 בישראל על הגדה המערבית
ינואר 2023
מיפוי הסכמים קואליציוניים
דצמבר 2022
כביש מהיר לסיפוח
פיתוח תשתיות תחבורה וכבישים בגדה המערבית על ידי ישראל